हवाइ बीमा

परिचय

Aviation Insurance is a contract of indemnity against loss/damage to the insured during currency of the policy as follows:

  • Aircraft
  • Crew Members/Passengers
  • Airport Liability
  • Loss of License
  • Third Party

Last Updated on डिसेम्बर 15, 2019 by Admin

डाउनलोड

  सामाग्री उपलब्ध छैन।
"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"

Notice

लुम्बिनी जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेड