व्यवस्थापन समुह

श्री नूरप्रकाश प्रधान

श्री नूरप्रकाश प्रधान

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री बरिष्मा साउद आचार्य

श्री बरिष्मा साउद आचार्य

नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री रमेश कुमार भट्टराई

श्री रमेश कुमार भट्टराई

नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री नवराज तिमिल्सेना

श्री नवराज तिमिल्सेना

सहायक महाप्रवन्धक

श्री करूणा मानन्धर

श्री करूणा मानन्धर

सहायक महाप्रवन्धक

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"

17th AGM Notice


To download or view the 17th Annual Report Click here.

लुम्बिनी जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनी लिमिटेड