व्यवस्थापन समुह

श्री नूरप्रकाश प्रधान

श्री नूरप्रकाश प्रधान

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री बरिष्मा साउद आचार्य

श्री बरिष्मा साउद आचार्य

नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

श्री नवराज तिमिल्सेना

श्री नवराज तिमिल्सेना

सहायक महाप्रवन्धक

श्री करूणा मानन्धर

श्री करूणा मानन्धर

सहायक महाप्रवन्धक

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"

Press Release 18th AGM

Lumbini General Insurance Company Ltd.