सञ्चालक समिति

श्री मनोहर दास मूल

श्री मनोहर दास मूल

अध्यक्ष

श्री विश्व राज रेग्मी

श्री विश्व राज रेग्मी

संचालक

श्री अरुण राज श्रेष्ठ

श्री अरुण राज श्रेष्ठ

संचालक

श्री उमेश रेग्मी

श्री उमेश रेग्मी

संचालक

श्री कमल भट्टराई

श्री कमल भट्टराई

संचालक
(सर्बसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट)

श्री गणेश राज रेग्मी

श्री गणेश राज रेग्मी

संचालक
(सर्बसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट)

श्री देवेन्द्र कोईराला

श्री देवेन्द्र कोईराला

कम्पनी सचिव

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"