विभागिय प्रमुखहरु

श्री नवराज तिमिल्सेना

श्री नवराज तिमिल्सेना

सहायक महाप्रवन्धक
अन्डरराइटिङ –प्रमुख

श्री करूणा मानन्धर

श्री करूणा मानन्धर

सहायक महाप्रवन्धक,
दावी –प्रमुख

श्री गणेश महर्जन

श्री गणेश महर्जन

वरिष्ठ प्रवन्धक
पुनर्बीमा – प्रमुख

श्री अमिता डंगाेल

श्री अमिता डंगाेल

प्रबन्धक
बित्त –प्रमुख

श्री किरण मुडभरी

श्री किरण मुडभरी

प्रवन्धक
प्रसाशन –प्रमुख

श्री अक्षय श्रेष्ठाचार्य

श्री अक्षय श्रेष्ठाचार्य

सहायक प्रवन्धक
आइटी – प्रमुख

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"