सम्पर्क

Visit Us

P.O.Box: २३१००,
ज्ञानेश्वर, काठमाडौँ,

Working Hours

आइतबार देखि शुक्रवार: बिहान ०९:३० देखी साँझ ५:०० सम्म
शनिबार तथा सरकारी बिदा: बन्द

Contact

फोन: ४४११७०७, ४४१२००४, ४४३३२१४,
४४३६२३८, ४४३६२५६
फ्याक्स: ०१-४४११६९२
पैसा नलाग्ने नम्बर: १६६०-०१-०७०७०
इमेल: info@lgic.com.np

Feedback

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"