Branch-in-charges

Mr. Bishnu Raj Paudel

Mr. Bishnu Raj Paudel

Sr. Branch Manager,
Pokhara Branch

Mr. Om Giri

Mr. Om Giri

Dy. Marketing Manager,
Baglung Branch

Mr. Arjun Poudel

Mr. Arjun Poudel

Asst. Marketing Manager, Itahari, Branch

Mr. Chandra Prakash Baskota

Mr. Chandra Prakash Baskota

Marketing Officer,
Biratamod Branch

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"