Branch-in-charges

Mr. Bishnu Raj Paudel

Mr. Bishnu Raj Paudel

Regional Manager,
Pokhara Branch

Mr. Om Giri

Mr. Om Giri

Marketing Manager,
Baglung Branch

Mr. Sitaram Karki

Mr. Sitaram Karki

Asst. Marketing Manager,
Gorkha Branch

Mr. Arjun Poudel

Mr. Arjun Poudel

Asst. Marketing Manager, Itahari, Branch

Mr. Chandra Prakash Baskota

Mr. Chandra Prakash Baskota

Marketing Officer,
Biratamod Branch

Mr. Motilal Shrestha

Mr. Motilal Shrestha

Junior Marketing Manager
Damauli Branch

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"