बीमा अभिकर्ताहरू

हाल जम्मा ३०७ जना बीमा अभिकर्ताहरू लुम्बिनी जनरल इन्स्याेरेन्स कम्पनीमा  आवद्ध छन् जसमध्ये संस्थागत अभिकर्ताहरू  निम्न छन् ।

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"