Branch-in-charges

Mr. Bishnu Raj Paudel

Mr. Bishnu Raj Paudel

Regional Manager,
Pokhara Branch

Mr. Om Giri

Mr. Om Giri

Marketing Manager,
Baglung Branch

Mr. Sitaram Karki

Mr. Sitaram Karki

Asst. Marketing Manager,
Gorkha Branch

Mr. Chandra Prakash Baskota

Mr. Chandra Prakash Baskota

Senior Marketing Officer,
Biratamod Branch

"उत्कृष्ट बीमा सेवा, हाम्रो प्रतिवद्धता।"